ÖCC Historia

Östgöta

Classiker Club

Ö C C Historia

Östgöta Classiker Club

 

 

Östgöta Classiker Club bildades 9 juli 1986. Vi var då åtta glada entusiaster som diskuterade hur klubben skulle se ut och vad vi ville med föreningen.

 

Syftet var inte att bygga en stor klubb, utan en mindre där alla är delaktiga.

 

Klubben lever och trivs efter 29 år och kommer säkerligen att fortsätta existera.

 

Vårt stora arrangemang är Ombergsloppet, ett familjerally där alla hobbybilar är välkomna.

COPYRIGHT © | LÄNKA GÄRNA TILL OSS

OMBERGSLOPPET | 2015